Utbildningsrelaterat

Sidan har strukturerats om, rubrikerna ligger nu i alfabetisk ordning.

Avtal

Coronavirus

Högskolan i Borås befinner sig nu i nivå grön. Verksamheten har övergått till normalläge.

Här hittar du samlad information kring coronapandemin för dig som är anställd

Examinator

Examinatorslistor

Examinatorslistorna publiceras på studentwebben:

Kursplaner och utbildningsplaner

Dokument och mallar för kurs- och utbildningsplaner  (gemensam för hela HB)

Riktlinjer för samband mellan forskning och utbildning vid Högskolan i Borås

Beredning och fastställande se

Fastställda kurs- och utbildningsplaner finns på:

Kursrapporter och Programrapporter (utvärdering)

Se sidan kurs- och programutvärderingar A2.

Kursutlägg SSK

Litteratur - kursböcker

  • Inköp av böcker
    • Ramavtal - scrolla till Ofta använda ramavtal:  Bokinköp
  • Akademibiblioteket finns i rum D760

Lärandestrategi (institutionen för vårdvetenskap)

Lärandet i utbildningarna inom institutionen för vårdvetenskap kännetecknas av att kunskaper av olika slag, såväl teoretiska som praxiskunskaper, ska sammanvävas med studenters levda erfarenheter, för att de ska kunna utveckla en djupare förståelse för hälsa, vårdande och patientens värld.

Reflektion som didaktiskt hjälpmedel i ssk-utbildningen

Riktlinjer för rättssäker examination

Riktlinjer och mallar för skriftliga studieuppgifter och examensarbeten

Finns på studentwebben:

Studiehandledning

Terminstider

 Tjänsteplanering

Uppdragsbeskrivningar - kurs- och programansvar

Se även uppdragsbeskrivning för examinator under rubrik Examinator ovan.

VFU: Handläggning vid problem

Handläggning – enligt gällande regelverk – av problem i samband med verksamhetsförlagd utbildning