Belysningsarbete - Entre, Balder

Den 22 november kommer Akademiska Hus att byta ut fasadbelysningen vid huvudentrén på Balder, Allégatan 1. 

Belysningsbytet är en del av projektet 'Belysning Allégatan'  som Borås Stad driver och där Akademiska hus är involverade. 

Vi bedömer att utbytet av fasadbelysningen tar cirka tre dagar och under denna
period kan det förekomma oväsen.