Driftstörning - Box sync 13 september

2023-09-13 09:27

Det är för tillfället en driftstörning i Box Sync, vilket innebär att det för tillfället inte går att logga in via Box sync-klienten.

Felsökning pågår