Workshop: Att främja ökad studentsamverkan

Workshopen vänder sig till dig som är programansvarig, kursansvarig eller motsvarande för någon av utbildningarna på högskolan.

Anmälan till 17 oktober senast 13 oktober.

Syftet med workshopen är att tillsammans lära av varandra hur vi skapar vi goda möjligheter för våra studenter på Högskolan i Borås, att under utbildningstiden ha en naturlig kontakt med och samverka med omgivande samhället, exempelvis genom att ta in gästföreläsare,praktik, studiebesök, karriärmingel till mentorskapsprogram.

Vilka goda erfarenheter finns och hur kan vi identifiera och möta de utmaningar som finns i att tillgodose detta i våra program? Hur kan vi gemensamt utveckla en process för att främja och stärka studentsamverkan i programmen?

Highlights:

  • Inspirerande fallstudie
  • Identifiera möjligheter och utmaningar
  • Gruppdiskussioner för att dela insikter
  • Plocka fram förslag på aktiviteter och metoder
  • Sammanfattning och nästa steg

Workshopen ges vid två alternativa tillfällen.

10 oktober kl. 08:30–12:00 mejla susanne.edstrom@hb.se om du vill vara med!

17 oktober kl.  13:00–16:30

Vi bjuder på mackor/fika.

För frågor, kontakta Susanne Edström, koordinator