Bild på Sandgärdet byggnadens fasad med en blå himmel i bakgrunden

Administrativt stöd

Här finner du information och stöd i de administrativa rutinerna som gäller vid högskolan. Klicka på meny.