Sexuella trakasserier

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande och som nedvärderar personen.  Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är den som är utsatt som avgör vad som är kränkande och vad som gör att arbetsplatsen känns otrygg.

Vad är trakasserier på grund av kön?

Trakasserier på grund av kön är ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökande eller arbetstagare och som har samband med kön. Trakasserierna kan bland annat innebära att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av kvinnliga/manliga egenskaper, ignorerande, undanhållande av information och så vidare som gör att kvinnor eller män förhindras att utföra sitt arbete eller på annat sätt känner sig förolämpade, hotade, kränkta eller illa behandlade osv. Också när det gäller trakasserier på grund av kön är det den som är utsatt som avgör vad som är kränkande och vad som gör att arbetsplatsen känns otrygg.

Viktigt att säga ifrån!

Det är viktigt att den som är utsatt för trakasserier klargör att hon eller han upplever sig utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön för den som trakasserar och ber personen att sluta. Vid allvarliga fall där det är uppenbart att beteendet är ovälkommet, behöver den trakasserade inte säga ifrån för att det ska betraktas som trakasserier.