Ekonomi

Kontaktpersoner i ekonomifrågor

Louise Holmgren
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Verkstäder Teknik
Forskarskola Resursåtervinning
CHSB

Anita Granholm
Institutionen för företagsekonomi och textilt management
Verkstäder textil
Forskarskola Textil och mode
Institutionen för design
Institutionen för textilteknologi

Sanna Axelsson
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Rektor och nämnderna

Susanne Flodin
Akademin för polisiärt arbete
Verksamhetsstöd

Therese Sjöberg
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Peter Thulin
Institutionen för pedagogiskt arbete
Institutionen för Informationsteknologi

Eva Hendberg
GIO
Smart Textiles
Science Park

Indira Cavka
FoI (org enhet 8030)
Science Park