Ekonomi

Kontaktpersoner i ekonomifrågor

Louise Holmgren
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Verkstäder Teknik
Forskarskola Resursåtervinning
CHSB

Kontakta Louise Holmgren

Anita Granholm
Institutionen för företagsekonomi och textilt management
Verkstäder textil
Forskarskola Textil och mode
Institutionen för design
Institutionen för textilteknologi

Kontakta Anita Granholm

Sanna Axelsson
A1 externfinansierade projekt
Rektor och nämnderna

Kontakta Sanna Axelsson

Kristina Reinholdsson
A2

Kontakta Kristina Reinholdsson

Susanne Flodin
Akademin för polisiärt arbete
Verksamhetsstöd

Kontakta Susanne Flodin

Therese Sjöberg
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Kontakta Therese Sjöberg

Peter Thulin
Institutionen för pedagogiskt arbete
Institutionen för Informationsteknologi

Kontakta Peter Thulin

Esther Axelsdottir Clausen
GIO
Forskning och Innovation
Science Park

Kontakta Esther Axelsdottir Clausen

Hanna Grunditz Svenson
Science Park

Kontakta Hanna Grunditz Svenson