Flödesscheman och mallar

Flödesscheman

Syftet med flödesschemana är att de ska ge en överblick av de steg som måste genomföras vid olika typer av inköp/upphandling. I schemana finns länkar till andra flöden samt till relevanta malldokument. 

Mallar