Inköp och upphandling

För att konkurrensen ska fungera är det viktigt att den offentliga upphandlingen av varor och tjänster går rätt till. Meningen är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

Hur gör jag?

Vid inköp ska man i första hand undersöka om det redan finns ett ramavtal med någon leverantör för produkten, varan eller tjänsten man ska köpa. Finns ramavtal exempelvis från Kammarkollegiet eller annat lärosäte ska dessa avtal alltid användas oavsett inköpsvärdet. Finns ett ramavtal så avropar akademin/enheten ett avrop i enlighet med anvisningarna i ramavtalet.

I de fall ramavtal saknas och värdet överstiger 615 312 SEK ska högskolans upphandlare kontaktas. Upphandlaren hjälper då till med att genomföra en upphandling.

Om värdet på inköpet understiger 615 312 SEK gör akademin/enheten en direktupphandling. 

Observera att inom några områden görs högskolans alla inköp av särskilda avdelningar inom verksamhetsstödet:

  • IT-utrustning och telefoni – IT (it@hb.se)
  • Inredning och kontorsmaterial - Campus och hållbarhet (campusservice@hb.se)

Som ett ytterligare stöd finns flödesschema för inköp/upphandling.