Inköp och upphandling

För att konkurrensen ska fungera är det viktigt att den offentliga upphandlingen av varor och tjänster går rätt till. Meningen är att leverantörer ska få lika konkurrensvillkor och att skattemedlen ska användas på bästa sätt.

Hur gör jag?

Vid inköp ska man i första hand undersöka om det redan finns ett ramavtal med någon leverantör för varan eller tjänsten man ska köpa. Finns eget ramavtal eller ramavtal exempelvis från Kammarkollegiet eller annat lärosäte ska dessa avtal alltid användas oavsett inköpsvärdet. Finns ett ramavtal så avropar verksamheten ett avrop i enlighet med anvisningarna i ramavtalet.

I de fall ramavtal saknas ska högskolans upphandlare kontaktas. Upphandlaren hjälper då till med att genomföra en upphandling.

Kontaktuppgifter till högskolans upphandlare:

Namn: Pia Blixt / Anette Johanqvist
Tel: 033 - 435 59 42 / 033 - 435 44 86
E-post: pia.blixt@hb.se / anette.johanqvist@hb.se

 

Observera att inom några områden görs högskolans alla inköp av särskilda avdelningar inom verksamhetsstödet:

  • IT-utrustning och telefoni – IT (it@hb.se)
  • Inredning och kontorsmaterial - Campus och hållbarhet (campusservice@hb.se)

Som ett ytterligare stöd finns flödesschema för inköp/upphandling.