Dokumentation av projektredovisning

För att arbeta enhetligt och systematiskt med rapportering av projekt har en arbetsbok för dokumentation av projektredovisning tagits fram. Syftet med denna arbetsbok är att minska risker för fel och misstag i projektuppföljning när ekonomer måste träda in för varandra vid t.ex. sjukfrånvaro. Detta sker genom att viktig information och särskilda villkor dokumenteras och samt att projektets dokument samlas på ett strukturerat sätt: 

  • Spara viktiga dokument och underlag i projektmappen på ett strukturerat sätt
  • Diarieföra viktiga dokument och underlag
  • Dokumentera viktig information gällande den ekonomiska redovisningen  vid projektstart / första ekonomiska redovisningstillfället
  • Dokumentera hur kostnadssammanställningen skett gentemot finansiär, d.v.s. från Agresso till finansiärens rapporteringsformulär

Denna arbetsbok måste finnas ifylld och nedsparad i projektmappen i den elektroniska projektpärmen för varje projekt.

Dokumentation av projektredovisning (excel)