EU-projekt

EU-projekt

Uppdatering av dessa sidor avseende Horizon Europe pågår, under tiden hänvisas anställda att kontakta Josefine Randenius (josefine.randenius@hb.se), ekonom på Grants and Innovation Office vid frågor.