Rapporteringsbok

Ekonomisk rapportering i H2020-projekt görs i EUs projektportal, oftast fördelat på några få budgetkategorier. Dessa kategorier stämmer inte helt överens med högskolans resultatrapportrader. Dessutom måste redovisade kostnader kunna styrkas vid en revision i efterhand så länge som upp till 5 år efter slututbetalning. För att arbeta enhetligt och systematiskt med rapportering av H2020-projekt har en Rapporteringsbok utvecklats.

Rapporteringsboken ska fyllas i för samtliga H2020-projekt vid Högskolan i Borås. Rapporten utgör grund för periodiska rapporter och CFS, intern granskning samt eventuella EU-audits. Genom ett korrekt ifyllande får vi en systematisk, enhetlig, transparent och spårbar redovisning av våra H2020-projekt.

Rapporteringsboken är främst avsedd att användas som fil, och är pga det omfattande innehållet inte anpassat för utskrift. Om delar önskas skrivas ut måste användare själv utskriftsanpassa önskat område.

Rapporteringsbok H2020 (210303) (excel)

Användarmanual (pdf)