Påslag

Påslaget består av ett högskolegemensamt påslag och ett akademigemensamt påslag. Påslaget varierar från år till år och mellan akademierna. För de enheter som ej ligger på akademi används ett generellt påslag som är ett snitt av de akademigemsnamma påslagen. De aktuella påslagen fastställs årligen av rektor i samband med budgetprocessen.

Påslagen för de indirekta kostnaderna bokförs automatiskt en gång per månad med hjälp av en trigger i Agresso.

2021 års beslutade påslag

Utbildning

Akademi/Enhet
Högskole-
gemensamt
Akademi-
gemensamt
Totalt
påslag
A1 65,23 % 12,61 % 77,84 %
A2 65,23 % 8,43 % 73,66 %
A3 65,23 % 12,90 % 78,13 %
A4 65,23 % 0,00 % 65,23 %
Generellt påslag 65,23 % 11,31 % 76,54 %

 

Forskning

Akademi/Enhet Högskole-
gemensamt
Akademi-
gemensamt
Totalt
påslag
A1 53,91 % 11,08 % 64,99 %
A2 53,91 % 11,19 % 65,10 %
A3 53,91 % 8,74 % 62,65 %
A4 53,91 % 0,00 % 53,91 %
Generellt påslag 53,91 % 10,34 % 64,24%

 

Beslutade påslag för indirekta kostnader finns att hämta i diariet.

Beslut påslag 2021 dnr 875-20
Beslut påslag 2020 dnr 928-19
Beslut påslag 2019 dnr 731-19
Beslut påslag 2018 dnr 416-17
Beslut påslag 2017 dnr 235-16