Påslag

Påslaget består av ett högskolegemensamt påslag och ett akademigemensamt påslag. Påslaget varierar från år till år och mellan akademierna. För de enheter som ej ligger på akademi används ett generellt påslag som är ett snitt av de akademigemsnamma påslagen. De aktuella påslagen fastställs årligen av rektor i samband med budgetprocessen.

Påslagen för de indirekta kostnaderna bokförs automatiskt en gång per månad med hjälp av en trigger i Agresso.

2020 års beslutade påslag

Utbildning

Akademi/Enhet
Högskole-
gemensamt
Akademi-
gemensamt
Totalt
påslag
A1 68,57% 12,35% 80,92%
A2 68,57% 10,95% 79,52%
A3 68,57% 11,17% 79,92%
Generellt påslag
68,57% 11,49% 80,06%

 

Forskning

Akademi/Enhet Högskole-
gemensamt
Akademi-
gemensamt
Totalt
påslag
A1 59,41% 11,29% 70,70%
A2 59,41% 10,02% 69,43%
A3 59,41% 8,61% 68,02%
Generellt påslag
59,41% 9,97% 69,38%

 

Beslut påslag 2020 (pdf)

Tidigare års påslag:

Beslut Påslag 2019 (pdf)
Beslut Påslag 2018
(pdf)
Beslut Påslag 2017 (pdf)