Lokalkostnader

Hur beräknas lokalkostnader?

Internhyran för år 2021 är 2 370 kr/kvm.

Lärosalar, möteslokaler, datasalar och vissa specialsalar har belsutade timhyror enligt en beslutad timprislista (dnr 897-16).

Uppgift om aktuella internhyror lämnas av avdelningen Campusservice.

Timkostnad för tjänsterum beräknas enligt följande:
antal m2 * årskostnad per m2 / årsarbetstid = timkostnad

Exempel

Storlek på tjänsterum: 12 m2
Årskostnad per m2: 2 337 kr
Årsarbetstid: 1 700 timmar

12 * 2 337 / 1 700 = 16,50 kr/timme

Historiska internhyror:

2016: 2 613 kr/kvm
2017: 2 601 kr/kvm
2018: 2 486 kr/kvm
2019: 2 337 kr/kvm
2020: 2 367 kr/kvm