Lönekostnadspålägg

Lönekostnadspålägget för år 2020 består av följande (för personer födda 1937 och tidigare  se separata uppgifter i excel-filen nedan)

  Födda Födda Födda
  1938-1954 1955-1987 1988-senare
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 10,210 %
31,420 %
31,420 %
Statens avtalsförsäkringspremie 14,500 %
14,500 %
14,500 %
Individuell ålderspension inkl. löneskatt 0,000 %
3,107 %
3,107 %
Kåpan inkl. löneskatt 0,000 %
2,485 %
2,485 %
Kåpan Flex inkl. löneskatt 0,000 %
0,000 %
1,864 %
Medlemsavgift Arbetsgivarverket 0,085 %
0,085 %
0,085 %
Trygghetstiftelsen 0,300 %
0,300 %
0,300 %
Rådet för partsgemensamt stöd 0,055 %
0,055 %
0,055 %
Lokala utvecklingmedel 0,300 %
0,300 %
0,300 %
   
Summa LKP 25,450 %
52,252 %
54,116 %


Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.

Lönekostnadspålägg fördelat per konto from 1 januari 2020 (Excel)
 

Semesterlönetillägg i % av årslönen

< 30 år 1,027 %
30-39 år 1,137 %
> 39 år 1,283 %

 

Lkp + semesterlönetillägg i % av årslönen 2020

Födda 1991 och senare
< 30 år
55,74 %
Födda 1988-1990
30-32 år
55,91 %
Födda 1981-1987
33-39 år
53,98 %
Födda 1980-1955
40-65 år
54,21 %
Födda 1956-1938
> 65 år
27,06 %

 

Lkp + semesterlönetillägg + löneuppräkning i % av årslönen 2020-2025

För följande år bör följande procentsatser användas för att täcka in kostnader för lönekostnadspålägg, semesterlönetillägg och löneuppräkning:

Utgångspunkt är lön i 2019 års lönenivå (prognostiserad löneökning 2,5%):

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025

(+ 0,63 %)
(+ 3,14 %)
(+ 5,72 %)
(+ 8,36 %)
(+ 11,07 %)
(+ 13,85 %)
Födda 1991 och senare
56,72 %
60,63 %
64,65 %
68,77 %
72,99 %
77,31 %
Födda 1988-1990
56,89 %
60,81 %
64,83 %
68,59 %
73,17 %
77,50 %
Födda 1981-1987
54,95 %
58,82 %
62,79 %
66,86 %
71,03 %
75,31 %
Födda 1955-1980
55,17 %
59,05 %
63,02 %
67,10 %
71,28 %
75,56 %
Födda 1938-1954
27,85 %
31,05 %
34,33 %
37,68 %
41,13 %
44,65 %

 

Lönekostnadspålägg 2019 (obs ej fakiskt utfall utan beräknad lkp (Word)
Lönekostnadspålägg 2018 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp (Word)

Lönekostnadspålägg 2017 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word)
Lönekostnadspålägg 2016 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Pdf)