Lönekostnadspålägg

Lönekostnadspålägget för år 2022 består av följande:

  Födda Födda Födda Födda Födda
  -1937 och tidigare 1938-1956 1957-1987 1988-1997 1998-och senare
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 00,000 % 10,210 % 31,420 % 31,420 % 19,730 %
Statens avtalsförsäkringspremie 14,200 % 14,200 % 14,200 % 14,200 % 14,200 %
Individuell ålderspension inkl. löneskatt 0,000 % 0,000 % 3,107 % 3,107 % 3,107 %
Kåpan inkl. löneskatt 0,000 % 0,000 % 2,485 % 2,485 % 2,485 %
Kåpan Flex inkl. löneskatt 0,000 % 0,000 % 0,000 % 1,864 % 1,864 %
Medlemsavgift Arbetsgivarverket 0,085 % 0,085 % 0,085 % 0,085 % 0,085 %
Trygghetstiftelsen 0,300 % 0,300 % 0,300 % 0,300 % 0,300 %
Rådet för partsgemensamt stöd (utgår år 2021-2023)          
Lokala utvecklingmedel 0,300 % 0,300 % 0,300 % 0,300 % 0,300 %
   
Summa LKP 14,885 %
25,095 %
51,897 %
53,761 %
42,071 %


Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.

Lönekostnadspålägg fördelat per konto from 1 januari 2022 (Excel)

Semesterlönetillägg i % av årslönen

< 30 år 1,027 %
30-39 år 1,137 %
> 39 år 1,283 %

 

Lkp + semesterlönetillägg i % av årslönen 2022

Födda 1998 och senare < 25 år 43,53 %
Födda 1993-1997 25-29 år 55,34 %
Födda 1988-1992 30-34 år 55,51 %
Födda 1983-1987 35-39 år 53,62 %
Födda 1957-1982 40-65 år 53,85 %
Födda 1938-1956 66-84 år 26,70 %
Födda 1937 och tidigare > 84 år 16,36 %

 

Lkp + semesterlönetillägg + löneuppräkning i % av årslönen 2022-2028

För följande år bör följande procentsatser användas för att täcka in kostnader för lönekostnadspålägg, semesterlönetillägg och löneuppräkning:

Utgångspunkt är lön i 2021 års lönenivå (prognostiserad löneökning 2,5%):

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
  +0,63 % +3,14 % +5,72 % +8,36 % +11,07 % +13,85 % +16,69 %
Födda 1998 och senare 44,43 % 48,04 % 51,74 % 55,53 % 59,42 % 63,41 % 67,49 %
Födda 1993-1997 56,31% 60,22% 64,22 % 68,33 % 72,54 % 76,85 % 81,27 %
Födda 1983-1987 54,58 % 58,45 % 62,41 % 66,47 % 70,63 % 74,90 % 79,27 %
Födda 1988-1992 56,48 % 60,39 % 64,40 % 68,51 % 72,73 % 77,04 % 81,47 %
Födda 1957-1982 54,81 % 58,68 % 62,64 % 66,71 % 70,88 % 75,15% 79,53 %
Födda 1938-1956 27,49 % 30,68 % 33,95 % 37,29 % 40,73 % 44,25 % 47,85 %
Födda 1937 och tidigare 17,09 % 20,01 % 23,01 % 26,09 % 29,24 % 32,47 % 35,78 %

Lönekostnadspålägg 2022 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word)
Lönekostnadspålägg 2021 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word)
Lönekostnadspålägg 2020 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word)
Lönekostnadspålägg 2019 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word)
Lönekostnadspålägg 2018 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word)

Lönekostnadspålägg 2017 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word)