Timkostnader och årsarbetstid

I en del externfinansierade projekt sker tidredovisning. Det betyder att de aktiviteter som personalen i projektet har genomfört under en viss period ska redovisas timme för timme.

Utifrån tidredovisningen förs lönekostnader till projektet. Timkostnader beräknas enligt nedan.
Lönekostnadspålägget (LKP) för år 2023 uppgår till 51,697 % för personer födda 1957-1987, se uppställning.
Semesterlönetillägget är 0,44% av månadslönen för varje betald semesterdag. Det betyder att semesterlönetillägget per år varierar beroende på den anställdes ålder:

Ålder    Semesterlönetillägg i procent av årslönen                 
< 30 år 1,027%
30-39 år 1,137%
> 39 år
 
1,283%
 

Timkostnad för lärarpersonal

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * LKP / årsarbetstid = timkostnad

Årsarbetstiden för lärarpersonal varierar beroende på ålder.

Ålder    Årsarbetstid undervisande och forskande personal
< 30 år 1 756
30-39 år 1 732
> 39 år
 
1 700
 

Exempel:

Månadslön: 40 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,283 % av årslönen
Lönekostnadspålägg (LKP): 52,252 %
Årsarbetstid: 1 700 timmar

40 000 kr * 12 * 1,01283 * 1,52252 / 1 700 = 435,46 kr/timme

Timkostnad för teknisk och administrativ (TA) personal

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * LKP / årsarbetstid = timkostnad
Årsarbetstiden för administrativ/teknisk personal varierar mellan åren beroende på ålder och helgdagars förläggning under året.

Ålder    Årsarbetstid teknisk och administrativ personal  
< 30 år 1 784
30-39 år 1 760
> 39 år
 
1 728
 

Exempel

Månadslön: 40 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,283 % av årslönen
Lönekostnadspålägg (LKP): 52,252 %
Årsarbetstid: 1 712 timmar

40 000 kr * 12 * 1,01283 * 1,52252 / 1 712 = 432,41 kr/timme

Årsarbetstid

2023 (Excel-fil)
2022 (Excel-fil)
2021 (Excel-fil)
2020 (Excel-fil)
2019 (Excel-fil)
2018 (Excel-fil)