Revisorsintyg

Högskolan i Borås avropar revision- och granskningstjänster avseende revisorsintyg i externfinansieriade projekt enligt ramavtal 23.3-6836-18 revision- och granskningstjänster för finansiell revision.

Avrop sker genom att en skriftlig beställning görs av institutionens ekonom och att revisionsbyrån accepterar denna. Ramavtalet är rangordnat vilket innebär att avropsförfrågan (beställning) ska ske till leverantörerna enligt denna turordning.

  1. Ernst & Young AB
  2. KPMG AB
  3. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Beställningen ska innefatta följande:

  • Ramavtalsnummer (se avtalsnummer för respektive leverantör enligt rangordning)
  • Vad ska göras - omfattning
  • När ska det göras - tidplan när det är tänkt att göras
  • Bakgrundsinformation
  • Kontaktperson

Gå till ramavtalet för revision- och granskningstjänster för finansiell revision (extern länk till avropa.se)