Rutinbeskrivningar

Administrativ rutin för externfinansierade projekt

Högskolan i Borås externfinansierade projekt ökar i både antal och omfattning. Då det finns flera olika roller från alla delar av verksamheten involverade i projekten, såväl som under ansökningsprocessen, genomförande som rapportering och avslut, finns det ett behov av en administrativ rutin för att tydliggöra processen och dess ansvarsfördelning.

Rutinen är högskoleövergripande och beslutades av rektor 19 oktober 2020.

Ladda ned Administrativ rutin för externfinansierade projekt (dnr 439-20) (pdf)

Projektintyg på svenska och engelska finns att ladda ner på GIOs hemsida (länk).

Administrativ rutin för projekt finansierade genom EU:s ramprogram för forskning och innovation

Europeiska kommissionen håller högskolan som ansvarig för ansökningar och projekt finansierade av ramprogrammet. Då det finns flera olika roller från olika delar av verksamheten involverade i dessa projekt, såväl under ansökningsprocessen, genomförande av projekt, som rapportering och avslut, finns det ett behov av en administrativ rutin för att tydliggöra processen och dess ansvarsfördelning. Syftet är att möjliggöra en effektiv och professionell stödprocess för högskolans anställda, samt att säkra kvalitet vid hantering av forskningsprojekt finansierade inom EU:s ramprogram för forskning.

Rutinen är högskoleövergripande och beslutades av rektor 19 oktober 2020

Ladda ner Administrativ rutin för projekt finansierade genom EU:s ramprogram för forskning och innovation (dnr 751-20) (pdf)

Projektintyg på svenska och engelska finns att ladda ner på GIOs hemsida (länk).

Rutinbeskrivning av ekonomens arbete i projekt

Rutinbeskrivning av ekonomens arbete i projekt (Pdf)