RedovisningI årsredovisningen skall myndigheten förutom att ange finansiell information redogöra för sina verksamhetsmässiga resultat i en resultatredovisning. Både extern- och internredovisning kan vara underlag för myndigheternas årsredovisning.

Externredovisning återspeglar vad som händer mellan myndigheten och omvärlden. Internredovisning speglar fördelningen och förbrukningen av resurser inom myndigheten.