Anläggningsredovisning

Inventarier som har ett funktionellt samband med varandra ses som en fungerande enhet och där är det enhetens sammanlagda anskaffningsvärde som räknas och prövas mot beloppsgränsen. Exempel på en fungerande enhet är en datasal, en dator inklusive skärm och tangentbord, möbler i ett rum.

Blanketter

Inventeringsförordnande anläggningar (Excel-fil)