Attestordning

Delegering av attesträtt

Delegering av attesträtt sker genom att Blankett för delegering av attesträtt (pdf) fylls i och skrivs under av behörig chef. Blanketten skickas sedan till avdelningen Ekonomi för behandling.

När attesträtten ska upphöra ska mejl skickas till ekonomi@hb.se, en kopia av attesträtten skickas då tillbaka till behörig. Datum för upphörandet ska fyllas i och behörig chef ska skriva under. Blanketten sänds åter till avdelningen Ekonomi.

Blanketterna återfinns i arkivet på C6. Aktuella delegationer finns i pärmen ”Attesträtter gällande ” och avslutade finns i pärmen ”Attesträtter avslutade”.