Information kundfakturering

Vid kundfakturering ska ifyllt faktureringsunderlag och eventuella bilagor skickas via e-post till ekonomi@hb.se. Om avtalet redan innehåller motsvarande uppgifter som mallen för faktureringsunderlag kan avtalet utgöra underlag för fakturering. Då behöver inte mallen fyllas i.

Vid normalfallet skickas fakturan till kunden senast tre veckor efter att underlaget har inkommit till avdelningen Ekonomi.

Kontaktpersoner för fakturering är Annika Edvardsson och Maria Andersson:

Mall fakturaunderlag (Excel-fil)

 

Observera att högskolan normalt sett tillämpar 30 dagars betalningstid på fakturor.

 

Timkostnaden ska inkludera lön, semesterlönetillägg och lönepålägg. För lärarpersonal görs beräkningen utifrån en årsarbetstid på 1 200 timmar. För administrativ personal görs beräkningen utifrån faktisk årsarbetstid. Vid extern försäljning ska även OH-påslag läggas på. För lärarpersonal är det årets procentsats som ska användas (påslag för högskolegemensamma kostnader + påslag för institutionsgemensamma kostnader). För administrativ personal ska ett påslag på 75 % användas.

OBS: vid intern fakturering av lärarpersonal som utför undervisning ska följande modell användas: intern debitering av lärarpersonal

 

Se sidan Lönekostnadspålägg.

 

Semesterlönetillägget är 0,44% av månadslönen för varje betald semesterdag. Det betyder att semesterlönetillägget per år varierar beroende på åldern på den anställde:

 

Ålder Semesterlönetillägg i procent av årslönen
< 30 år 1,027%
30-39 år 1,137%
> 39 år 1,283%

 


Årsarbetstiden för administrativ/teknisk personal varierar beroende på ålder och från år till år.

 

Intern fakturering (ej undervisning)

 

Timkostnad lärarpersonal (exempel)

 

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * lkp / 1 200 timmar = timkostnad

Exempel:
Månadslön: 20 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,283% av årslönen
Lönekostnadspålägg (lkp): 48,387%

20 000 kr * 12 * 1,01283 * 1,48387 / 1 200 = 301 kr/timme

 

Timkostnad administrativ personal (exempel)

 

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * lkp / årsarbetstid = timkostnad

Exempel:
Månadslön: 20 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,283% av årslönen
Lönekostnadspålägg (lkp): 48,387%
Årsarbetstid: 1 696 timmar

20 000 kr * 12 * 1, 01283 * 1,48387 / 1 696 = 213 kr/timme

 

Extern fakturering

 

Timkostnad lärarpersonal (exempel)

 

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * lkp / 1 200 timmar * OH-påslag = timkostnad

Exempel:
Månadslön: 20 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,283% av årslönen
Lönekostnadspålägg (lkp): 48,387%
OH-påslag: 92,74 %

 

20 000 kr * 12 * 1,01283 * 1,48387 / 1 200 * 1,9274= 579 kr/timme

 

Timkostnad administrativ personal (exempel)

 

Månadslön * 12 * faktor för semesterlönetillägg * lkp / årsarbetstid * OH-påslag = timkostnad

 

Exempel:
Månadslön: 20 000 kr
Semesterlönetillägg: 1,283% av årslönen
Lönekostnadspålägg (lkp): 48,387%
Årsarbetstid: 1 696 timmar
OH-påslag: 75 %

 

20 000 kr * 12 * 1, 01283 * 1,48387 / 1 696 * 1,75 = 372 kr/timme