Handläggningsprocess

Handläggning innefattar följande moment:

  • Diarieföring
  • Beredning
  • Föredragning
  • Beslut
  • Expediering
  • Arkivering