Rutiner interna beslut

Dessa rutiner bygger på att en person - handläggaren - har att se till att handlingar hanteras korrekt i processen.