Anmälan av ärenden till rektors beslutsmöten

Ärenden som enligt gällande beslutsordningar ska beslutas av rektor - interna beslut, remisser, avtal etc. - ska anmälas i nedan formulär. De uppgifter som anges i formuläret ska även framgå i bakgrundstexten i beslutsförslaget. Utöver anmälan via formuläret så ska handläggaren även skicka in det färdiga beslutsförslaget till rb-mote@hb.se. Om det färdiga beslutsförslaget innefattar fler än ett dokument ansvarar handläggaren för att foga samman dokumenten i en gemensam fil.

I handläggarhandboken finns information om datum för möten samt beredningsstrukturen. Länk till Handläggarhandboken.

Information om vem som är behörig beslutsfattare framgår i gällande organisations- och beslutsordningar. Gällande organisations- och beslutsordningar publiceras på Styrdokumentsidan under "Organisation och beslutsstruktur". Länk till Styrdokumentsidan

anmäl ärende till rektors beslutsmöte

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Samråd med skyddsombud har skett *
Risk - och konsekvensanalys är gjord *
Samråd med studentkår har skett *
Remiss i organisationen skett *
Facklig information eller förhandling skett *
Jämställdhetsfaktorer beaktats *