Moderna beredskapsjobb i staten

Målsättning

Regeringen har som mål att moderna beredskapsjobb ska införas successivt från 2017 och omfatta minst 5 000 personer 2020.

Vad är moderna beredskapsjobb

Statliga arbetsgivare kan få ett särskilt anställningsstöd i form av bidrag till lön och handledning om man anställer en person som är långtidsarbetslös eller nyanländ och står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är tidsbegränsade anställningar med lägre kvalifikationskrav och med arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning. Syftet är att arbetet ska ge möjlighet till arbetslivserfarenhet och utveckling samt öka möjligheten till ett arbete på reguljära arbetsmarknaden.

Det är arbetsgivaren som fattar beslut om anställningen och Arbetsförmedlingen som fattar beslut om anställningsstöd. 

Målgrupp

En arbetssökande kan få ett modernt beredskapsjobb om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:

  • har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  • är nyanländ och har eller har inom de senaste 12 månaderna haft en etableringsplan.
  • är nyanländ och har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EES-medborgare inom de senaste 36 månaderna.

Hur går jag tillväga?

Är du intresserad av att erbjuda beredskapsjobb och vill veta mer är du välkommen att kontakta Madelene Einerborg på avdelningen HR.

Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.