Checklista för dig som anlitar personal mot arvode (timlön)

Avser det ett fortlöpande uppdrag som motsvarar mer än 20 % tjänstgöring per månad ska du istället kontakta HR-specialist för att diskutera en eventuell månadsanställning.

Använd alltid den arvodesblankett som finns i blankettarkivet.

Följande ska kontrolleras innan arvodesblanketten skickas till HR-Lön:

  • Fullständiga personuppgifter ska vara ifyllda
  • Timlöner för teknisk/administrativ personal ska följa högskolans lokala kollektivavtal
  • Timlöner för lärare ska anges i klocktimmar
  • Timlöner ska alltid anges exklusive semesterersättning
  • För opponent-, styrelse - och sakkunnigarvoden utgår ingen semesterersättning
  • Uppdragets art ska framgå
  • Antal dagar som uppdraget pågått ska alltid anges, perioderna ska anges månadsvis (LAS-regler)
  • Arvodesblanketten ska vara konterad och attesterad av behörig

Att tänka på

Om du anlitar skolungdomar som har låga inkomster bör du informera om möjligheten till skattebefrielse. Blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag finns i blankettarkivet.

Anlitar du månadsanställd personal från annan akademi/enhet finns särskilda riktlinjer (pdf) om hur detta hanteras.

Anlitar du utomlands bosatt personal finns särskild vägledning (pdf) och handläggningsrutin (pdf) om vad som gäller.

Anlitar du juridisk person eller enskild firma finns regler och handläggningsordning (pdf) beslutat av rektor.