System A-Ö

Förteckning för övergripande system på Högskolan i Borås, deras uppgift, hur du hittar dem samt mer information. 

För system som är markerade med * kan du logga in med dina vanliga användaruppgifter. Du kan behöva kontakta respektive support för ytterligare behörighet.

Adato

Sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyg för Högskolans chefer.
Support: Malin Eriksson
Logga in: Adato

Adobe Connect*

Adobe Connect avvecklas och ersätts med Zoom (se nedan).

Box*

En molnbaserad fillagrings- och synkroniseringstjänst från Sunet tillgänglig för högskolans personal.
Support: IT 
Logga in: BOX 
Mer om BOX 

Cisco Videokonferens

Digitala Vetenskapliga Arkivet.
Support: Signe Wulund
Sökportal
Registrering 

Doorsign

Verktyg för att skapa namnskylt till ditt kontor/rum.
Support: IT
Logga in: Doorsign

Egencia* 

Högskolans avtalade resebyrå
Support: hr@hb.se
Logga in i självbokningssystemet: Egencia

eHD - Everything HelpDesk*

Ärendehanteringssystem
(Ej åtkomlig utanför högskolans nätverk)
Support
: IT
Logga in: eHD

Finn*

Högskolans publika diarium.
Support: registrator@hb.se
Logga in: Finn

GroupWise*

E-postsystem
Support: IT
Logga in: GroupWise 
Mer om GroupWise 

HBKAT*

HBKAT är högskolans system för att skapa och hantera användarkonton för anställda, tillfällig personal och gäster.
(Ej åtkomlig utanför högskolans nätverk)
Support
: IT
Logga in: HBKAT

HB Play*

HB Play är en tjänst för att hantera och spela in video, tillgänglig för anställda vid Högskolan i Borås.
Support: IT
Logga in: HB Play
Mer om HB Play

Hermes

Ett gemensamt informationssystem för Regeringskansliet och myndigheterna där budgetprocessens olika deltagare har tillgång till kontinuerligt uppdaterad information och stöd för arbetet.>
Support: Jenny Eliasson Teesalu

KronoX*

Schema, bokning och resursbokning av högskolans lokaler. 
Support: kronox@hb.se
Logga in: KronoX  
Mer om KronoX 

KursInfo*

Högskolans lokala utbildningsdatabas.
Support: ladok@hb.se
Logga in: KursInfo 
Mer om KursInfo 

LADOK

Nationellt system för dokumentation av registering och resultat i högskoleutbildning. Webbaserad.
Support: ladok@hb.se 
Logga in: LADOK
Mer om Ladok 

Netstorage

Via Netstorage kan du komma åt din hemkatalog på högskolans nätverk, men även de mappar under Group som du har rättighet till, dvs. dina filer på F: och G:.
Support: IT
Logga in: netstorage.hb.se
Mer om Netstorage

NyA-webben

Nationellt system för antagning till program och kurser..
Support: Emilie Jamot
Logga in: NyA-webben

PaperCut*

Högskolans utskriftsportal.
Support: IT
Logga in: papercut.hb.se
Mer om PaperCut

PING PONG*

Primo*

Söktjänsten Primo är ett verktyg för sökningar i bibliotekets samlingar av tryckta och elektroniska böcker, artiklar, avhandlingar, uppsatser och mer.
Support: biblioteket@hb.se 
Sök/logga in: Primo
Mer om Primo

Primula*

Löne- och personaladministrativt system, även tidsredovisning för teknisk/administrativ personal.
Support: hr@hb.se
Logga in: Primula

Proceedo*

Högskolans nya fakturasystem.
Support: ekonomi@hb.se
Logga in: Proceedo
Mer om proceedo

Propagator Dashboard

Ett administrativt gränssnitt för Propagator systemet samt grupp-SMS.
Support: IT
Logga in: Dashboard

QlikView*

QlikView är ett innovativt Business Intelligence-verktyg som erbjuder snabb, kraftfull och visuell in-memory analys av din verksamhet.
(Ej åtkomlig utanför högskolans nätverk)
Support: Magnus Bergenholtz
Logga in: QlikView 
Mer om Qlikview 

ReachMee

Högskolans rekryteringsverktyg.
Support: Johanna Palmquist
Logga in:
Reachmee

Selfservice

Portal för underhåll av lösenord.
Support: IT
Logga in: Selfservice

SUNET Survey*

SUNET Survey är ett webbaserat enkätsystem.
Support: IT
Logga in: SUNET Survey 
Mer om SUNET Survey 

TFU

TFU är ett system för tjänstefördelning.
Support: Bill Andersson
Logga in: TFU

Trio

Högskolans telefonhänvisningssystem.

På grund av säkerhetsskäl har vi varit tvungna att stänga av möjligheten att komma åt Trio (trio.hb.se) utanför högskolans nät.

Tillsvidare hänvisar vi därför till appen Trio Referral via App Store. Under www.hb.se/trio finns detaljerad guide för appen.
Support: IT
Logga in: Trio 
Mer om Trio 

Urkund

Urkund är ett webbaserat system för textjämförelser.
Support: support@urkund.se, 08 738 52 10
Logga in:
 Urkund
Mer om Urkund

Vibe*

Vibe är en samarbetsplattform tillgänglig för all personal. Vid behov av gemensamma arbetsytor beställs detta hos IT. 
Support: IT
Logga in: Vibe 
Mer om Vibe 

W3D3

Högskolans diarium och ärendehanteringssystem.
Support: registrator@hb.se
Logga in: W3D3

WISEflow*

Digitalt tentamenssystem.
Support:
digitenta@hb.se
Logga in:
WISEflow

Zoom*

Zoom är ett webbkonferenssystem som Högskolan i Borås använder sig av vid eMöten och i utbildningssammanhang.
Support
: IT
Guider och support via ZOOM: Zoom
Logga in:
Zoom login
Ladda ner Zoom mobilapp: iPhone Android
Mer information om utbildningar i Zoom här