Retendo

Retendo är ett standardsystem som via integrationen med flera av högskolans system som Primula, Kursinfo och Ladok möjliggör en automatiserad, effektiv och pålitlig överföring av data. Systemet kommer att ge stöd till planerare med en förenklad och förbättrad uppföljning, en helhetsbild över medarbetarnas arbetssituation och fördelning av arbetsuppgifter.

Retendo kommer från 2023-01-01 erbjudas som enda tjänsteplaneringsverktyg.

Inloggning

Inloggning till systemet sker via SWAMID genom att använda dina vanliga användaruppgifter.

Behörigheter

Behörigheter kommer tilldelas beroende hur man kommer jobba i systemet.

Alla medarbetare kommer ha tillgång till en egen sida.

Kursansvariga och programansvariga kommer ha möjlighet att arbeta med bemanning och planering av kurser

Prefekter och proprefekter kommer ha full tillgång till all data i systemet.

­­­­­Stöd och support

Börja med att kolla och bekanta dig med systemet via den dynamiska hjälpen som du hittar genom att gå in på ? i övre högra hörnet.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss via epost: retendo@hb.se

Utbildning

Under våren 2022 kommer det att erbjudas utbildning för prefekter, proprefekter och ekonomer

Till övriga medarbetare som kommer att jobba i Retendo kommer det att ges möjlighet till intern utbildning.

Mer information om Retendo kommer inom kort.