Folk tittar på en föreläsning

Besök och evenemang

Om evenemang

Olika evenemangsformat

Kommunikativa insatser

Tillägg till ditt evenemang

Ytterligare behov

Tillgängliga möten och konferenser

Checklista för evenemang

I checklistan hittar du en översikt med saker som är bra att tänka på i samband med besök och evenemang. Här finns också hänvisningar till vem du får stöd av i olika frågor. Här kan du läsa och skriva ut checklistan för evenemang vid högskolan. Tänk på att listan uppdateras löpande så se gärna över den inför varje nytt evenemang du arrangerar.

Rutin för hållbara evenemang

Denna rutin avser att stödja genomförandet av hållbara evenemang och stödjer högskolans arbete med Agenda 2030, globalt mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Vi ska sträva efter att minska det ekologiska fotavtrycket, påverka och inspirera deltagare till hållbara val, kommunicera högskolans mål och policy för hållbar utveckling och ett hållbart campus. Läs mer om rutinen för hållbar evenemang. 

Stöd och samordning av evenemang

Eventkoordinatorn har ett övergripande ansvar för att samordna evenemang. För att vi ska veta vad som är på gång på högskolan behöver du fylla i formuläret nedan.

eventformuläret

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Målgrupp *

Ansvar