Folk tittar på en föreläsning

Besök och event

Är du i planeringsfasen av ett event? Många delar av ett event kan du genomföra själv med stöd av högskolans olika verksamheter.

Checklista för event

I Checklistan för event hittar du en översikt med saker som är bra att tänka på i samband med besök och evenemang. Här finns också hänvisningar till vem du får stöd av i olika frågor. Här kan du skriva ut checklistan för event (pdf, uppdaterad 20200908). Tänk på att checklistan uppdateras löpande så se gärna över den inför varje nytt event du arrangerar.

Samordning av event

Eventkoordinator Anneli Bentzlin har ett övergripande ansvar för att samordna event. För att veta vad som är på gång på högskolan behöver du fylla i webbformuläret, Eventformuläret.

Högskolans eventkoordinator

Kontakta eventkoordinator Jonas Martinsson om du har några frågor kring event.