Campus och hållbarhet

Avdelningen ska leverera tjänster med hög kvalitet och vara en professionell
samarbetspartner inom våra tjänsteområden. Vi bistår med det stöd och de tjänster
som efterfrågas av Högskolans ledning, akademier och avdelningar.

Kontakt

E-post: campusservice@hb.se
Telefon: 033-435 40 00
Besöksadress: Plan 2, Receptionen hus A i byggnad Balder, Allégatan 1.