Kalendrar

Kalender 2021

Som anställd har du möjlighet att hämta ut en kalender utifrån framtaget basutbud av 6 st kalendrar. Kalendrarna finns att hämta i högskolans reception på Allégatan 1 under hösten från och med den 14 september till och med den 4 december.

Nytt för i år är att vi har ett mindre kalender utbud samt att Rektor har beslutat att det inte kommer att beställas några kalendrar som inte ingår i basutbudet det kommer heller inte att beställas hem några fler kalendrar efter 4 december med undantag för nyanställd personal. Detta är i linje med Högskolan i Borås arbete för att vara ett hållbart lärosäte och minska transporterna. Kalendrarna har även lyfts fram av leverantören som ett bra val utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Du hittar utbudet av kalendrar under: Kalendrar2020 (inför 2021). Samtliga produkter är miljömärkta enligt Forest Stewardship Council (FSC).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Campus och hållbarhet via: campusservice@hb.se.