PaperCut

Logga in

Inloggning sker med ditt användarnamn och lösenord under: papercut.hb.se

Utskriftsportalen PaperCut ger dig möjlighet att:

 Sammanställning över ditt utskriftskonto
Första sidan visar en sammanställning över ditt utskriftskonto, bland annat utskriftssaldo.

Om du är inloggad på en dator på högskolan kan du enkelt se ditt aktuella saldo via en ikon nere till höger vid klockan. Dubbelklicka på ikonen så öppnas en ruta som visar aktuellt saldo.

Transaktionshistorik

Transaktionshistoriken listar olika typer av transaktioner, som justeringar av ditt interna saldo och dina kostnader för gjorda kopierings- och utskriftsjobb.

Senaste utskriftsjobb

Under menyn senaste utskriftsjobb ser du vilka utskrifter du gjort.


Webbutskrift

Under alternativet webbutskrift kan du från din egen dator ladda upp dokument som du vill skriva ut på valfri Print and Collect-skrivare på högskolan.

Klicka på Skicka ett jobb och ladda upp ditt dokument som du sedan kan hämta vid valfri Print and Collect-skrivare.