Bild på ett Diplom

Doktorandhandbok

Här har vi samlat information för dig som är forskarstuderande eller arbetar med forskarutbildning vid Högskolan i Borås.  På vägen till en licentiat- och/eller doktorsexamen kan det ibland behövas lite råd, tips och vägledning. Här finns också mycket information för dig som inte är doktorand men som ändå arbetar med forskarutbildning i en eller annan form eller helt enkelt vill veta mer om doktorandlivet.

Högskolans i Borås styrdokument för forskarutbildning gäller alla doktorander antagna vid Högskolan i Borås. Vissa av de rutiner och förmåner som beskrivs här gäller dock inte för er doktorander som inte är anställda vid Högskolan i Borås. Detta gäller även för er doktorander som är antagna vid annat lärosäte men anställda vid Högskolan i Borås. Vilka rutiner och förmåner som gäller för olika grupper framgår av respektive dokument.

Här nedan hittar du en sammansatt version av doktorandhandboken för dig som önskar skriva ut den. 

Doktorandhandboken (pdf)