Bild på ett Diplom

Doktorandhandbok

Här har vi samlat information för dig som är forskarstuderande eller arbetar med forskarutbildning vid Högskolan i Borås.  På vägen till en licentiat- och/eller doktorsexamen kan det ibland behövas lite råd, tips och vägledning. Här finns också mycket information för dig som inte är doktorand men som ändå arbetar med forskarutbildning i en eller annan form eller helt enkelt vill veta mer om livet som doktorand.

Högskolans i Borås styrdokument för forskarutbildning gäller alla doktorander antagna vid Högskolan i Borås. Vissa av de rutiner och förmåner som beskrivs här gäller dock inte för er doktorander som inte är anställda vid Högskolan i Borås. Detta gäller även för er doktorander som är antagna vid annat lärosäte men anställda vid Högskolan i Borås. Vilka rutiner och förmåner som gäller för olika grupper framgår av respektive dokument.