Studierektor

Inom varje område med forskarexamensrättigheter finns en studierektor som du kan vända dig till rörande frågor om din specifika forskarutbildning. Studierektor ansvarar för att dina forskarstudier följs upp minst en gång per år och ska också delta i uppföljningsmötet.

Nedan finner du namnet på respektive forskningsområdes studierektor.

Biblioteks- och informationsvetenskap
Gustaf Nelhans

Människan i vården
Gunilla Carlsson

Resursåtervinning
Tomas Wahnström

Textil och Mode
Eva Gustafsson