Studentrepresentation

Doktorandrepresentanter uppmanas att ingå i följande organ:

  • Akademiernas forskarråd
  • Forsknings- & Utbildningsnämnden
  • Nämnden för konstnärlig utbildning och forskning
  • Forskarutbildningsutskotten

Alla akademier har ett Forskarråd där forskargruppsledare möts för att diskutera frågor som rör forskning och forskarutbildning. I forskarrådet har ni som doktorander rätt att vara representerade.

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) samt Nämnden för Konstnärlig forskning och utbildning (KFU) har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning samt att bevaka att utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vilar på vetenskaplig grund.

FoU-nämndens ansvarsområde omfattar de utbildningar som leder till en generell examen medan KFU ansvarar för den utbildning som leder till en konstnärlig examen. FoU-nämnden har i sin tur delegerat ansvar till olika utskott där varje forskarutbildningsämne som FoU ansvarar för har ett inrättat forskarutbildningsutskott. I både nämnder och utskott har ni som doktorander rätt till representation.

Det är studentkåren som utser alla (forskar) studeranderepresentanter så kontakta dem om du är intresserad av att engagera dig.

Studentkåren

En av studentkårens viktigaste uppgifter är att arbeta med hur utbildningen på högskolan fungerar. De arbetar också för att du som student och doktorand ska få möjlighet till en nära kontakt med omvärlden under studietiden.

Trivsel och studiesocial verksamhet är en annan viktig uppgift för studentkåren för att du ska få en så bra studietid som möjligt. Dessutom ordnar de rabatterbjudanden till sina medlemmar. Studentkåren har också inrättat en egen doktorandkommitté.

Att vara medlem i studentkåren är frivilligt.

Läs mer om studentkåren på studentkareniboras.se