Avhandlingstryck

Vanligen ska ditt manus med bilder och texter till avhandlingens omslag vara klart sju veckor före disputation. Det gäller i de fall då den tryckta avhandlingen ska levereras i tid till spikning, vilket vanligtvis sker cirka tre veckor före din disputation. I vissa fall behöver avhandlingen bli färdig tidigare än så. Ta därför i god tid reda på när din avhandling, som PDF-fil och tryckt version, behöver vara klar. Ta sedan kontakt med avdelningen Kommunikation genom att fylla i formuläret nedan. Uppgifterna ligger till grund för tidplanen. 

Avdelningen Kommunikation är ansvarig för att omslag till alla avhandlingar som görs, inom de områden där Högskolan i Borås har examenstillstånd på forskarnivå, följer en fastställd design. 


Kommunikation hjälper dig med:

 • kontakt till byrå/tryckeri. De återkommer till dig med en tidplan för ditt tryck. De layoutar ditt omslag och sammanställer dina filer till två varianter av din avhandling: en PDF-fil (för uppladdning i DiVA) och en tryckfil.
 • rådgivning vid val av omslagsbild och vid behov hjälp med att ta in offert för illustratör, fotograf, etc. 
 • porträttfoto, om det önskas till baksidan av din avhandling. 
 • tillsammans med dig planera kommunikationen om din avhandling, till exempel som nyhet på hb.se.

Så går processen till

När du fyllt i formuläret och skickat in dina uppgifter återkommer kommunikatör till dig.

Ungefär två-tre veckor innan din tryckta avhandling ska leveras behöver du lämna din underlag (se beskrivning nedan). De skickas via exempelvis Wetransfer till den kontaktperson på tryckeriet, som du får av Kommunikation. 

När du laddar upp dina filer ska avhandlingen vara helt färdig. Det rekommenderas därför att du innan deadline skriver ut enstaka sidor som innehåller bilder eller tabeller, i 80 procents storlek, för att få en uppfattning om hur bilderna och tabellerna kommer att se ut. Då har du tid att göra eventuella justeringar.

Det görs generellt inget fysiskt provtryck av avhandlingen, utan du får godkänna PDF-filerna innan de skickas på tryck. Avdelningen Kommunikation granskar även alla omslag. 

Avhandlingen levereras vanligtvis till högskolan ett par dagar före spikning. 

Underlag du behöver ta fram

 • Inlaga (PDF)
 • Spikblad, A5 (PDF)
 • Bild till omslaget, högupplöst
 • Eventuell porträttbild till baksidan av omslaget
 • Identifikatorer för din avhandling (t ex ISBN och permanent länk) – mejla biblioteket@hb.se
 • Text till omslagets baksida
 • I ett worddokument lägger du följande information/underlag om omslaget: ditt namn, titel, forskningsområde, texten till omslagets baksida, ISBN-nummer, samt eventuella anvisningar/önskemål om hur omslagsbilden ska användas.

Bilder till din avhandling

Bild för omslaget: Om du redan nu vill leta efter en omslagsbild, så kolla gärna i högskolans mediabanker.

Porträttfoto:
Om du önskar ett porträttfoto på baksidan av avhandlingen, kan du använda högskolans kontaktfoto eller ett eget foto. Hör av dig till kommunikation@hb.se om du saknar ett kontaktfoto eller vill ta ett nytt. 

Bilder i avhandlingen:
Tänk på att bilder behöver vara högupplösta, minst 240 dpi. Du får en uppfattning av hur bilderna kommer att se ut i tryck, genom att skriva ut sidan i 80 procents storlek. 

Inlaga och spikblad

Det finns inga högskoleövergripande mallar för hur inlagan (själva avhandlingen och eventuella publikationer) och spikbladet ska se ut. Fråga din handledare eller studierektor, alternativt titta på tidigare avhandlingar inom ditt forskningsområde. 

Skriv i Word och använd ett vanligt typsnitt, 11–12 punkter. Använd förinställda formatmallar för rubriker, brödtext och listor. 

Tillgänglighet

De PDF-filer som publiceras på högskolans webbplats/DiVA behöver vara tillgänglighetsanpassade.. 
Läs om hur du skapar en tillgänglig PDF-fil från Word
Läs om tillgängliga PDF-filer på hb.se

Omslagsmallar 

Antal exemplar som trycks samt profilfärg på omslaget beror på vilket forskningsområde du tillhör. På omslaget finns information om forskningsområde, titel, namn, baksidestext, information om ISBN-nummer, omslagsbild och, om doktoranden önskar, ett porträttfoto. Den färgade cirkeln bakom logotypen är valfri. 

Biblioteks- och informationsvetenskap
100 exemplar
Omslagsmall för Biblioteks- och informationsvetenskap, med gröna detaljer

Människan i vården
150 exemplar
Omslagsmall för Människan i vården, med mörkrosa detaljer

Resursåtervinning
100 exemplar
Omslagsmall för Resursåtervinning, med blågrå detaljer

Textil och mode
100 exemplar
Omslagsmall för Textil och mode, med svarta detaljer

Om du har några frågor, mejla Lina Färm, som är ansvarig för tryck av avhandlingar.
Kontaktuppgifter till Lina Färm.

Länkar 

Avhandlingsstöd

beställning av avhandlingstryck

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Vill du ha ett porträttfoto på baksidan av avhandlingen? *
Vill du boka möte med kommunikatör, exempelvis för råd kring omslag?

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och utföra avhandlingstryck åt dig. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för avhandlingstrycket samt tryckeriet. Uppgifterna raderas när trycket är färdigt.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har: www.hb.se/dataskydd