Doktorsexamen

Ansökan om examen och examensbevis på forskarnivå görs i Ladok eller på särskild ansökningsblankett, Ansökan om doktorsexamen, efter det att kurser och avhandling har blivit godkända.

Examensbeviset är ett dokument som visar att du har uppfyllt fordringarna för en viss examen. Examensbeviset från Högskolan i Borås är tvåspråkigt (svenska/engelska). Examensbevis ska utfärdas så snart som möjligt efter det att komplett ansökan om examen inkom till högskolan.

Examensbeviset innehåller en bilaga, Diploma supplement, som beskriver den erhållna examen samt dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Viktig att notera är att ett Examensbevis utfärdas bara en gång i original. Det är möjligt att få en kopia på den arkivkopia högskolan sparar. Vid examensenheten sparas dessa i ett år. Äldre kopior kan erhållas från högskolans centrala arkiv.

Överklaga

Om du är missnöjd med högskolans beslut kan du överklaga detta hos Överklagandenämnden för högskolan.