Doktorspromotion

Delta i doktorspromotionen
Högskolan i Borås har tillstånd att utfärda doktorsexamen inom fyra områden, och om du tagit ut din doktorsexamen inom ett av dessa områden under perioden 1 februari 2022-31 januari 2023 är du berättigad att delta i högskolans årliga doktorspromotion 5 maj 2023.
Högskolan i Borås promoverar doktorer inom de områden där högskolan har examensrättigheter på forskarnivå. Detta innebär att det i dagsläget är doktorer inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode som är aktuella för promovering.

Reportaget på denna sida är från högskolans akademiska högtid 2019.