Doktorspromotion 2024

Vänligen fyll i formuläret nedan. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ceremonimästare Emily Larsson.

 

Anmälan doktorspromotion 2024

Välkommen att registrera din medverkan.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Den 2 maj, dagen innan akademisk högtid, genomförs ett genrep kl.13:00-15:00 på Borås Kongress. Under genrepet går vi igenom alla moment som kommer att ske under ceremonin. Genrepet är obligatoriskt.

Medverka på genrep 2 maj *

Det finns ett antal insignier som används i samband med en doktorspromotion som bevis/tecken på att personen föräras doktorsgraden. Vid Högskolan i Borås används hatt/krans, ring och diplom. 

Vilken doktorsexamen du har avgör om du har hatt eller krans under ceremonin. 

Läs mer om insignier och vad som gäller för just dig.

Hatt

Det är hatt som gäller för: 

 

Teknologie doktor i resursåtervinning, Teknologie doktor i textilteknologi,  Konstnärlig doktor samt Filosofie doktor i vårdvetenskap.

 

Doktorshatten är handgjord och tillverkas på beställning. Den måste måttbeställas i god tid innan högtiden och du som köper hatt kontaktar själv hattmakaren för inköp. Vänligen meddela ceremonimästaren när du lagt din beställning. Sista datum för hattbeställning inför ceremonin är 13 januari 2024.

 

Hattbeställning görs hos Franzéns Hattmakeri
Västra Skansgatan 1B
413 02 Göteborg
E-post: info@hattmakarna.se

 

Det finns ett fåtal lånehattar vid högskolan. Antalet hattar och storlekar är dock begränsade, därför rekommenderar vi att du köper en egen hatt för att få den anpassad till ditt huvud. Om du vill låna hatt, kontakta ceremonimästaren.

Krans

Det är krans som gäller för:

Filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, Filosofie doktor i resursåtervinning samt Filosofie doktor i textilt management.

Lagerkransarna är handgjorda och måttbeställs, därför behöver du ange ditt mått nedan. Beställning sköts av ceremonimästare och kransarna bekostas av högskolan. För att mäta ditt huvud för krans är det enklast att göra enligt följande; Ta måttet med ett måttband. Lägg måttbandets underkant vid ögonbrynens ovankant, och mät precis vågrätt runt huvudet. Tänk på att beakta ev. frisyr du tänker ha under promotionen.

Ring

Det är valfritt att köpa ring men vi önskar att du anger ifall du tänker köpa det. Kom ihåg att ring måste beställas senast en månad innan doktorspromotionen.

Förslag på inköpsställe
Hovjuvelerare Martin Johansson AB
Kungsportsavenyn 27
400 14 Göteborg
Telefon: 031-160050

 

Högskolan är inte involverad i ringinköp, men du måste meddela ceremonimästaren när du har köpt en ring. Du tar med dig ringen till ceremonin.

Klädkod

För promovendi som deltar i högtidsceremonin är klädseln högtidsdräkt. Läs mer om rekommenderade klädkoder.

Avhandlingstitel

Din avhandlingstitel kommer att läsas upp under ceremonin och nämnas i högtidsskriften, på högskolans webbplats etc. För att säkerställa att vi har korrekt information från examensenheten ber vi dig ange titeln (på svenska och engelska) här nedan.

Bild

Den bild du har/har haft på kontaktsidorna på hb.se kommer att användas i högtidsskriften, på högskolans webbplats, etc. Önskar du använda en annan bild eller ta en ny bild, kontakta kommunikation@hb.se. Ditt porträttfoto behöver vara klart senast 31 januari 2024. 

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget, i syfte att planera och administrera evenemanget, ta fram trycksaker och webbsidor etc. samt kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.