Om promotionen

Anmälan

Samtliga nyblivna doktorer som tar ut sin examen under den aktuella tidsperioden kontaktas och bjuds in att delta i promotionen. För promotionen 2022 gäller tidsperioden 1 mars 2021–31 januari 2022. 

Fotografier

Promovendi (de som doktorerat och ska delta i promotionen) fotograferas inför högtiden för att aktuella bilder ska finnas. Samma dag som ceremonin fotograferas en gruppbild av samtliga promovendi tillsammans med promotor och rektor. Ceremonin dokumenteras också av fotograf. Promovendi får bilderna efter högtiden.

Dokumentation

Vi fotograferar och filmar såväl ceremonin som minglet för att ha material till kommande nyheter, marknadsföring etc. Detta gör att samtliga gäster kan komma med på bild.

Genrep

Ett obligatoriskt genrep genomförs dagen innan ceremonin. Alla som är involverade i ceremonin ska delta. 

Gäster

Information om hur många gäster du kan bjuda in till ceremonin kommer inom kort. 

Insignier

Läs mer om högskolans insignier.

Klädsel

För dig som ska promoveras är klädkoden högtidsdräkt vilket innebär: 

  • Frack med vit väst och vit fluga, svarta strumpor och svarta skor. 
  • Hellång klänning/byxdress eller hellång kjol med separat överdel. Valfri färg. 

Det går också bra att bära folkdräkt men ej militär högtidsdräkt.

Du står själv för kostnaden av ev. hyra av kläder. 

Marskalk

Studentkåren i Borås utser de marskalkar som deltar under ceremonin. Marskalkarna agerar fanbärare samt pedeller.

Procession

Högtiden inleds och avslutas med en procession ledd av högskolans rektor. Samtliga promovendi som ska delta i promotionen går i processionen. I processionen går även andra disputerade vid högskolan samt externa gäster som är disputerade. 

Promotor

Promotor utses inför respektive högtid av Forsknings- och utbildningsnämnden.

Ev. frågor hänvisas till ceremonimästare Linda Sjöstrand.