Regler, riklinjer och formulär

Nationellt regelverk

Styrdokument som reglerar forskarutbildningen

Allmänna studieplaner på forskarnivå

Blanketter för forskarutbildning

Dessa blanketter kan signeras digitalt via eduSign.

Övriga formulär

  • För blanketter avseende arvoden hänvisas du vänligen till HR:s blankettarkiv
  • För mall till Individuell studieplan vänligen kontakta den för ämnet ansvarige studierektor