Grants and Innovation Office

Genom forskningsrådgivning kan vi stödja dig som arbetar med extern finansiering och strategisk planering av forskning. Genom innovationsrådgivning kan vi vägleda dig som vill att din forskning ska komma till användning i andra delar av samhället och i grupper utanför akademin. På GIO finns även juridisk och ekonomisk specialistkompetens som behövs i budgetarbete och när du behöver sluta avtal med samarbetspartners och externa finansiärer.