Grants and Innovation Office

GIO:s forskningsrådgivare kan stödja dig som arbetar med extern finansiering och strategisk planering av forskning. GIO:s innovationsrådgivare kan vägleda dig som vill att din forskning ska komma till nytta för samhället, genom samverkan med offentlig sektor, privat näringsliv och civilsamhällesaktörer. GIO har även jurister, som upprättar och kvalitetssäkrar avtal med samverkansparter och finansiärer. GIO har ett nära samarbete med högskolans projektekonomer som tillhandahåller finansiell rådgivning, och stöd i samband med beredning och uppföljning av projektbudget. Kontakta oss gärna, så kan vi berätta mer om våra respektive funktioner och vilka möjligheter som finns!