Konferenser, seminarier och workshops

GIO kan även ta fram behovsanpassade insatser och program. Här publiceras även tips på konferenser och lanseringar, som bedöms relatera till högskolans profilområden. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer!


Kontakta GIO för aktuella aktiviteter och utlysningar.