FRAM

FRAM - Formulera, Rikta, Avancera mot Mål

FRAM är en workshop för forskarteam med syfte att formulera mål, strategi och handlingsplan för att utveckla gruppens forskning. Vid workshopen presenteras och diskuteras möjligheter att stärka gruppens resurser på både kort och lång sikt. FRAM faciliteras av rådgivare från Grants and Innovation Office som tillsammans med gruppen identifierar befintliga tillgångar såsom nätverk, kunskaper och drivkrafter samt definierar utmaningar och formulerar målsättningar.

Vi har vidareutvecklat FRAM och erbjuder bredare hjälp den här omgången, där vi även kommer introducera verktyg för att göra omvärldsanalys med hjälp av biblioteket.

Vem passar FRAM för?

Forskarteam om 2-6 personer som

  • har arbetat och/eller vill arbeta tillsammans med forskning
  • i huvudsak består av disputerade forskare som är behöriga att söka forskningsfinansiering
  • har en ambition att ”ta nästa steg”, bygga upp något eller vidareutvecklas

Läs mer om FRAM i inbjudan (PDF).

Kontakt

Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare, e-post: mats.dolatkhah@hb.se