20/9 Lounge & Learn: Kontraktshantering för externt finansierade projekt

Högskolan i Borås deltar aktivt i externa akademiska samarbeten med flera olika samhällsaktörer, där det blir nödvändigt att reglera förutsättningar för en korrekt projektimplementering. Samtidigt förväntas det att de immateriella tillgångar som genereras i sådana samarbeten ger samhällsnytta. Därför är avtal de centrala instrumenten för att säkerställa att projekt löper smidigt, främja god kommunikation mellan deltagarna och uppnå önskade resultat.

Webbinariet kommer att presentera de avtalsrättsliga principerna för svenska lärosäten och några viktiga överväganden för effektiv avtalshantering, vilket inkluderar: beskrivning av avtalets syfte, fastställande av roller och ansvarsområden för alla deltagande parter, projektstyrning och tvistelösningsklausul. Detta webbinarium är ett utmärkt tillfälle att ställa frågor samt få råd och juridiskt stöd under planeringsfasen för ett framgångsrikt projekt.

Läs mer om forskningsstöd och kompetensutveckling för dig som forskar.

Datum och tid: 20 september kl. 11:00-12:00
Plats: Zoom (länk fås via e-post vid registrering)
Språk: Engelska

Anmäl dig nedan!

 

Anmälan till Lounge & Learn: 20 september

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga vid högskolan, i syfte att planera och administrera seminarier och kommun­icera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter att seminariet har ägt rum. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.