24/5 Lounge & Learn: Postdoc och tidig karriärfinansiering

Många forskningsfinansiärer har finansieringsprogram som riktar sig specifikt till juniora forskare. Dessa kallas ofta postdokbidrag eller "early career"-bidrag och forskare är behöriga att söka i dessa program enbart under en period på några år efter doktorsexamen. Detta seminarium kommer att presentera ett antal sådana program, deras villkor och vad som är bra att tänka på under ansökningsprocessen.

Datum och tid: 24 maj kl. 11:00-12:00
Plats: Zoom (länk fås via e-post vid registrering)
Språk: Engelska

Anmäl dig nedan!

 

Anmälan till Lounge & Learn: 24 maj

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga vid högskolan, i syfte att planera och administrera seminarier och kommun­icera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter att seminariet har ägt rum. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.