Effektivisera smarta textilier

KK-stiftelsen har delat ut totalt 13,6 miljoner kronor till åtta nydisputerade forskare. En av forskarna är Junchun Yu, postdoktor på Högskolan i Borås som blivit beviljad medel för sitt forskningsprojekt, Funktionalisering av textil med digitalt inkjet tryck för smarta textilier.

Vad handlar ditt forskningsprojekt om?

– Det handlar om att lösa vetenskapliga och industriella frågor tillsammans med industriella partners. Målet med projektet är att undersöka digitala bläckstråleskrivare som en avancerad produktionsteknik för textilindustrin, att skapa en ny process för att ersätta traditionell färgning och tryck och framställa produkter med hög prestanda. Idag arbetar textilfabriker med garnfärgning och tryck, vilket ger en lång produktionstid. 

– Forskningsprojektet föreslår användning av bläckstråleskrivare som färgar (mönster eller enhetlig färg) och ger funktionalisering i en enda körning. Projektet gör det möjligt för textilproducenten, FOV Fabrics AB att göra kortare körningar (flexibel produktion och möjlighet till massanpassning) av en färgad och funktionell produkt för de specifika kunderna, TST Sweden AB och Peak Performance Production AB. Idag är denna enstegsprocess inte möjlig.

Vad kommer du att använda pengarna till?

– Pengarna kommer att täcka min lön samt delar av experiment- och publiceringskostnader. Högskolan i Borås stödjer mig med en referensgrupp där professor Vincent Nierstrasz och professor Nadan Khokar ingår. Utöver det har projektet tre svenska industriella partners, FOV Fabrics AB, TST Sweden AB och Peak Performance Production AB, som kommer att bidra med samma summa som KK-stiftelsen för att genomföra projektet. Jag är väldigt glad att jag har fått denna möjlighet.

Vad gör du just nu?

– Jag planerar projektet och ser fram emot att få organisera en kick-off med alla partners. Det är första gången jag arrangerar något sådant här. Projektet startar 1 september och ska pågå i två år.

Text: Annie Klasén
Foto: Henrik Bengtsson