Forskningsansökningar för nästan 100 miljoner

Nu har Vetenskapsrådets stora utlysning stängt. Högskolan i Borås har lämnat in totalt 15 ansökningar.

Vetenskapsrådets stora årliga utlysning av forskningsstöd innefattar projektbidrag inom alla vetenskapsområden. Forskare vid högskolan har sökt medel inom flera ämnesområden, ansökningarna handlar om allt från forskning om kläder till matematikundervisning.

– Det är fantastiskt att högskolans forskare levererat så många starka ansökningar till en viktig forskningsfinansiär och att ansökningarna återspeglar bredden i högskolans forskningsverksamhet, säger Jenny Johannisson, vicerektor för forskning på högskolan.

Nytt för i år är att ansökningarna skickas in via ansökningssystemet Prisma. Det är FORTE, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem. I Prisma kan forskaren söka bidrag och hantera beviljade bidrag.

– Våra ansökningar verkar ha kommit in ordentligt till finansiären, med bara något enstaka missöde som vi kunde rätta till i tid. De elektroniska signeringarna har också fungerat som de ska och nu håller vi tummarna för många positiva besked till hösten, säger Annika Bergman, chef på Grants and Innovation Office på högskolan.

Under oktober/november kommer Vetenskapsrådet publicera vilka ansökningar som har beviljats på sin webbplats (extern länk).

Text: Annie Klasén
Foto: Henrik Bengtsson/Suss Wilén